Vanuit Nederland: 085 009 06 15 | Vanuit België: 09 298 08 40

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met recycling kunststof materialen


Duurzame recycling kunststof producten

Parkmeubilair-stadsmeubilair.nl verkoopt duurzame en milieuvriendelijke producten en neemt deel aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De producten die verkocht worden voldoen aan de hoogst mogelijke eisen. De kunststof artikelen gaan jaren mee en hebben geen onderhoud nodig. Tevens zijn ze volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Zo draagt ook Parkmeubilair-stadsmeubilair.nl zijn steentje bij aan de maatschappij.

Wat wordt verstaan onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

* MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
* MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
* MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.